BEHANDLING        HANDLEDNING        UTBILDNING       OM MIG


UTBILDNINGUtifrån en bred klinisk erfarenhet och lång erfarenhet av olika utbildningsinsatser, håller jag gärna föreläsning eller workshop. Ämne och tema kan variera, likaså storlek på den grupp som önskar utbildning.

Även handledning kan innehålla fördjupade inslag av utbildning med inriktning mot en specifik klinisk frågeställning eller behandlingsmetod.


Exempel på tidigare utbildningsuppdrag är:

  • Psykisk ohälsa hos Unga
  • Utvecklingspsyykologi (t ex emotionell- och affektiv utveckling, anknytningsteori)
  • Olika kliniska tillstånd så som ångest, depression och behandling av dessa
  • Självkänsla och klinisk perfektionism
  • Prokrastinering
  • Mindfulness
  • Kulturell anpassning (kulturell anpassningsstress)
  • Kulturella skillnader i behandlingsarbete


Hör gärna av dig om du vill veta mer eller diskutera en utbildning/workshop!