BEHANDLING        HANDLEDNING        UTBILDNING       OM MIG


HANDLEDNINGHandledning erbjuder en möjlighet att reflektera över sitt behandlingsarbete; över rollen som behandlare, de metoder man använder och den ärendeproblematik man arbetar med. Handledning är ett viktigt instrument vad gäller att utveckla sin kompetens men kan även utgöra ett skydd mot den stress man som behandlare utsätts för vid hantering av svåra ärenden. Handledning kan ske individuellt eller i grupp.

Jag erbjuder handledning med KBT-inriktning för kliniskt verksamma behandlare samt utbildningshandledning för behandlare under utbildning. Jag handleder på min mottagning alternativt på de handleddas arbetsplats. Möjlighet till videohandledning finns också.

Tidigare och aktuella handledningsuppdrag:
  • Primärvård
  • Ungdomsmottagningar
  • Unga Vuxna mottagningar
  • Första linjens barn- och ungdomspsykiatri
  • Ätstörningsenhet
  • Utbildningshandledning för psykologer och psykoterapeuter under utbildning (grundläggande och avancerad nivå)


Jag har ramavtal med Region Skåne avseende handledning i KBT (barn, vuxna, bemötande och psykoterapi).