BEHANDLING        HANDLEDNING        UTBILDNING       OM MIG


OM MIGJag heter Ulrika Linse Strömland och är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi, samt legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Jag är även utbildad inom schematerapi och mindfulness. Jag arbetar främst med oro och olika ångesttillstånd, samt med nedstämdhet, kriser och trauma, men erbjuder även behandling avseende stress, perfektionism och prokrastinering. 

Jag har mer än 25 års erfarenhet som klinisk psykolog inom olika områden och verksamheter såsom Studenthälsa, skola och barn-och ungdomspsykiatri. De senaste åren har jag specialiserat mig på gruppen unga/unga vuxna men jag tar emot och har erfarenhet av klienter i alla åldrar.

Förutom psykologisk rådgivning och behandling arbetar jag mycket med handledning och erbjuder såväl verksamhetshandledning som utbildningshandledning. Jag arbetar även som adjunkt på Lunds Universitet, bl.a. på Psykologprogrammet. Är du student under utbildning, finns även möjlighet till egenterapi.

Jag har även arbetat internationellt som psykolog och är lyhörd för problematik som hänger samman med kulturell anpassning samt kulturella aspekter av psykisk hälsa/ohälsa. Jag har stor erfarenhet av psykologisk rådgivning och psykoterapeutisk behandling på engelska.︎︎︎Linkedin